AKTUALNOŚCI

Wraca kształcenie praktyczne

Wraca kształcenie praktyczne

by Ewa Flak -
Number of replies: 0
Picture of NAUCZYCIELE

Drodzy słuchacze i nauczyciele,

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

W najbliższych dniach opracujemy wspólnie z nauczycielami harmonogram zajęć praktycznych w pracowniach zawodowych. Ponieważ liczebność grup musi być przystosowana do warunków przestrzennych danej pracowni podziału grup postaramy się tak dokonać, aby w okresie od 1-go grudnia do 22 grudnia każdy mógł minimum raz uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły. Mogą zatem nastąpić drobne zmiany w planach zajęć. 

Przedmioty teoretyczne będą prowadzone nadal w trybie zdalnym

Z poważaniem

Ewa Flak