AKTUALNOŚCI

BEZPIECZNA SZKOŁA

BEZPIECZNA SZKOŁA

by Ewa Flak -
Number of replies: 0
Picture of NAUCZYCIELE

Moi drodzy słuchacze, nauczyciele, otwieramy podwoje. Już w maju w szkole odbędą się zajęcia dla słuchaczy semestrów kończących w czerwcu szkołę. Zajęcia te mają formę zajęć praktycznych w pracowniach zawodowych, ich celem jest przygotowanie się do egzaminu zawodowego. 
Są organizowane dla grup: technik elektroradiolog sem. 5, asystentka stomatologiczna sem. 2, technik sterylizacji medycznej sem. 2 oraz higienistka stomatologiczna sem. 5

Od 1 czerwca ruszają konsultacje dla pozostałych grup. Udział w zajęciach jest za zgodą ich uczestników i organizujemy je tylko dla tych osób, które wyrażają zgodę. Liczba osób na zajęciach jest podyktowana wielkością pracowni i możliwością zapewnienia odstępu min. 1,5 metra pomiędzy uczestnikami (grupy 4-5 osób). Ze względu na specyfikę zajęć, przy ćwiczeniach w celu wykonania zadań zawodowych dystans może być mniejszy, wówczas nieodzowne jest zabezpieczenia się maseczką i przyłbicą oraz używanie rękawiczek jednorazowych.

W okresie epidemii zapewnienie bezpieczeństwa w naszej szkole jest priorytetem. Dołożyliśmy wszelkich starań aby tak było. Zapraszam na nasz fanpage facebook https://www.facebook.com/CollegiumSzkolaSluzbMedycznych/gdzie przedstawiliśmy, jakie kroki podjęliśmy, aby było bezpiecznie dla nas wszystkich. Niemniej bezpieczeństwo zależy od nas samych, od przestrzegania przez nas wytycznych reżimu epidemicznego. 

Poniżej przedstawiam wytyczne MEN i GIS obowiązujące nas wszystkich na terenie szkoły.

Do zobaczenia.

Ewa Flak

Dyrektor Collegium Szkoła Służb MedycznychAttachment IMG_0262.jpeg