Kurs składa się z dwóch jednostek szkoleniowych:

JS.01 Planowanie i nadzorowanie ćwiczeń ortoptycznych - zajęcia na placówce

JS.02 Prowadzenie dokumentacji pacjenta - zajęcia na placówce