Kurs składa się z czterech jednostek szkoleniowych:

JS.01 Metody i techniki ćwiczeń stosowanych w niedowidzeniu

JS.02 Metody i techniki ćwiczeń w leczeniu zaburzeń widzenia obuocznego

JS.03 Metody i techniki ćwiczeń w zaburzeniach mięśni gałkoruchowych

JS.04 Metody i techniki terapii zaburzeń akomodacyjno - konwergencyjnych