Słuchacze w tym kursie mają nabyć informacje o kształtach, morfologii zębów stałych, mają poprawnie nazywać poszczególne zęby oraz posługiwać się sposobami numeracji. Poza tym mają potrafić rysować poszczególne zęby oraz projektować prace na modelach.