Kurs składa się z czterech jednostek szkoleniowych:

JS.01 Metody i techniki ćwiczeń stosowanych w niedowidzeniu

JS.02 Metody i techniki ćwiczeń w leczeniu zaburzeń widzenia obuocznego

JS.03 Metody i techniki ćwiczeń w zaburzeniach mięśni gałkoruchowych

JS.04 Metody i techniki terapii zaburzeń akomodacyjno - konwergencyjnychKurs składa się z dwóch jednostek szkoleniowych:

JS.01 Planowanie i nadzorowanie ćwiczeń ortoptycznych - zajęcia na placówce

JS.02 Prowadzenie dokumentacji pacjenta - zajęcia na placówce