Niniejszy pokój jest utworzony dla wszystkich nauczycieli Collegium. Założyłam go z myślą o wymianie doświadczeń związanych z rozwijaniem naszych umiejętności posługiwania się technologami przy tworzeniu szkoleń e-learning.