AKTUALNOŚCI

Wraca kształcenie praktyczne

by Ewa Flak -
Picture of NAUCZYCIELE

Drodzy słuchacze i nauczyciele,

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

W najbliższych dniach opracujemy wspólnie z nauczycielami harmonogram zajęć praktycznych w pracowniach zawodowych. Ponieważ liczebność grup musi być przystosowana do warunków przestrzennych danej pracowni podziału grup postaramy się tak dokonać, aby w okresie od 1-go grudnia do 22 grudnia każdy mógł minimum raz uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły. Mogą zatem nastąpić drobne zmiany w planach zajęć. 

Przedmioty teoretyczne będą prowadzone nadal w trybie zdalnym

Z poważaniem

Ewa Flak

Zarządzenie Dyrektora z 16.11.2020 r. w sprawie Regulaminu zdalnego naucza

by Ewa Flak -
Picture of NAUCZYCIELE

Szanowni Państwo,

otrzymuję informację, że nie otrzymali Państwo powiadomienia (mailem ) w sprawie tego zarządzenie. Zmieniłam ustawienia, mam nadzieję że teraz do wszystkich dotrze. Prosze o zapoznanie się z niniejszym zarządzeniem

z poważaniem

Ewa Flak Dyrektor Collegium

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 16.11.2020 R.

by Ewa Flak -
Picture of NAUCZYCIELE

Szanowni Państwo,

z dniem 16.11.2020 r. wprowadzam Regulamin nauczania w trybie zdalnym w Collegium Zespole Szkół Medycznych w Warszawie.

Najważniejszą zmianą jest prowadzenie lekcji na żywo na naszej platformie za pomocą zasobu WebEX Meeting w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem zajęć. Na tej podstawie rozliczany jest czas pracy nauczycieli oraz frekwencja słuchaczy.

Proszę o zapoznanie się z zarządzeniem oraz z Regulaminem nauczania w trybie zdalnym. 

Zarządzenie obowiązuje od 16.11.2020 r. do odwołania.

serdecznie pozdrawiam

Ewa Flak

Dyrektor Collegium

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 23.10.2020 R.

by Ewa Flak -
Picture of NAUCZYCIELE

Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z  ZARZĄDZENIEM nr 2/10/2020 DYREKTORA COLLEGIUM ZESPOŁU SZKÓŁ MEDYCZNYCH z dnia 24.10.2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  w Collegium Zespole Szkół Medycznych z siedzibą w Warszawie, przy Al. Solidarności 74 A.

Informuję, że wszystkie osoby mające trudności z realizacją zdalnej nauki z domu mogą przyjść do szkoły (po wcześniejszym ustaleniu z administracją szkoły terminów) i korzystać z pracowni komputerowej i ogólnie dostępnego w szkole zaplecza technologii informatycznych oraz wsparcie ze strony pracowników szkoły w rozwiązywaniu trudności. Pracujemy codziennie w tygodniu w godz. 9.00-17.00. Również w okresie nauki w trybie zdalnym będziemy pełnić dyżury w weekendy w godz. 8.00-16.00

serdecznie wszystkich pozdrawiam 

Ewa Flak

Dyrektor Collegium
ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 17.10.2020 R.

by Ewa Flak -
Picture of NAUCZYCIELE

Szanowni Państwo,

przedstawiam ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA 17.10.2020 R.

w sprawie wprowadzenia hybrydowego/zdalnego systemu nauczania w Collegium Zespole Szkół Medycznych z siedzibą w Warszawie, przy Al. Solidarności 74 A,  w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju 

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli, słuchaczy oraz pracowników szkoły do zapoznania się i stosowania przyjętych procedur.

z poważaniem

Ewa Flak

Dyrektor 

Collegium Zespołu Szkół Medycznych

Zmiana terminu ferii zimowych

by Małgorzata Szlendak -
Picture of NAUCZYCIELE

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych, które pierwotnie miały być w drugiej połowie stycznia, a aktualnie zostały przesunięte na okres 04-17 stycznia 2021 r., zajęcia dydaktyczne, które miały się odbywać w tym okresie  zostały przełożone na drugą połowę stycznia tj. 18-31.01.2021 r. 

 Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem. Semestr pierwszy kończy się 31 stycznia 2021 r. 

Z poważaniem
Małgorzata Szlendak

Z-ca Dyrektora

 Collegium  
Szkoła Służb MedycznychPRZEJŚCIE NA NAUCZANIE ZDALNE Z DNIEM 17.10.2020 R.

by Ewa Flak -
Picture of NAUCZYCIELE

Drodzy Słuchacze, drodzy Nauczyciele,

zgodnie z decyzją rządu, z dniem 17.10.2020 r. Warszawa znajduje się w tzw. "czerwonej strefie", czego konsekwencją jest przejście w szkołach ponadpodstawowych oraz uczelniach wyższych na zdalny tryb nauczania (wyjątkiem mają być zajęcia praktyczne).

Wszyscy słuchacze oraz nauczyciele zostali poinformowani o trybie prowadzenia zajęć w ten weekend, tj. 17-18.10.2020 r. Decyzje w sprawie zajęć grup dziennych oraz wieczorowych zostaną podjęte do poniedziałku i niezwłocznie Wam przekażemy.

Nauczanie zdalne jest prowadzone zgodnie z obowiązującym planem zajęć, co oznacza że w tym czasie logujecie się na platformę i uczestniczycie w zajęciach, których przebieg ustala prowadzący nauczyciel. Na tej podstawie rozliczana jest frekwencja.

Mam nadzieję, że zbyt długo nie będziemy na zdalne nauczaniu. Niemniej proszę mieć na uwadze, że wszystko zależy od naszych zachowań i wzajemnej odpowiedzialności za nasze zdrowie.

Jesteście przedstawicielami służb medycznych i misją tych zawodów jest edukowanie społeczeństwa w zakresie zachowań promujących zdrowie, a unikanie ryzykownych zachowań. 

 Pamiętajcie: DYSTANS - MASECZKA - DEZYNFEKCJA.

serdecznie wszystkich pozdrawiam, 

Ewa Flak

Dyrektor Collegium

Zespołu Szkół Medycznych.
BEZPIECZNA SZKOŁA

by Ewa Flak -
Picture of NAUCZYCIELE

Moi drodzy słuchacze, nauczyciele, otwieramy podwoje. Już w maju w szkole odbędą się zajęcia dla słuchaczy semestrów kończących w czerwcu szkołę. Zajęcia te mają formę zajęć praktycznych w pracowniach zawodowych, ich celem jest przygotowanie się do egzaminu zawodowego. 
Są organizowane dla grup: technik elektroradiolog sem. 5, asystentka stomatologiczna sem. 2, technik sterylizacji medycznej sem. 2 oraz higienistka stomatologiczna sem. 5

Od 1 czerwca ruszają konsultacje dla pozostałych grup. Udział w zajęciach jest za zgodą ich uczestników i organizujemy je tylko dla tych osób, które wyrażają zgodę. Liczba osób na zajęciach jest podyktowana wielkością pracowni i możliwością zapewnienia odstępu min. 1,5 metra pomiędzy uczestnikami (grupy 4-5 osób). Ze względu na specyfikę zajęć, przy ćwiczeniach w celu wykonania zadań zawodowych dystans może być mniejszy, wówczas nieodzowne jest zabezpieczenia się maseczką i przyłbicą oraz używanie rękawiczek jednorazowych.

W okresie epidemii zapewnienie bezpieczeństwa w naszej szkole jest priorytetem. Dołożyliśmy wszelkich starań aby tak było. Zapraszam na nasz fanpage facebook https://www.facebook.com/CollegiumSzkolaSluzbMedycznych/gdzie przedstawiliśmy, jakie kroki podjęliśmy, aby było bezpiecznie dla nas wszystkich. Niemniej bezpieczeństwo zależy od nas samych, od przestrzegania przez nas wytycznych reżimu epidemicznego. 

Poniżej przedstawiam wytyczne MEN i GIS obowiązujące nas wszystkich na terenie szkoły.

Do zobaczenia.

Ewa Flak

Dyrektor Collegium Szkoła Służb MedycznychAttachment IMG_0262.jpeg

NAUKA E-LEARNING

by Ewa Flak -
Picture of NAUCZYCIELE

Szanowni Państwo, 

z dniem dzisiejszym na mocy  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. do dnia 10 - kwietnia nauka w szkole będzie się odbywać zdalnie.

W związku z powyższym udostępniamy Państwu, nauczycielom i słuchaczom niniejszą platformę do prowadzenia e-learningu. 

życzę powodzenia w rozwijaniu nowych umiejętności.

z poważaniem

Ewa Flak

Dyrektor Collegium